TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ – FEELINGS

1. VOCABULARY: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Cảm xúc

2. STRUCTURE: Vận dụng từ vựng về Cảm xúc trong câu hỏi và trả lời.

– Hỏi và trả lời về cảm xúc:

  • Khi hỏi về cảm xúc, ta có hai cách hỏi:

Cách 1: How do you feel?

Cách 2: How are you feeling?

  • Với 2 câu hỏi chúng ta có 2 cách trả lời:

I feel/ I am + cảm xúc

Ví dụ:

A: How do you feel?

B: I am excited.

Hãy thực hành thường xuyên để chúng ta ghi nhớ từ vựng và mẫu câu các bạn nhé!

 

Contact Me on Zalo
0251.3.837.603