TIẾNG ANH THIẾU NHI-ENGLISH FOR KIDS

VỮNG NỀN TẢNG CHẮC TƯƠNG LAI
Trẻ em sẽ yêu thích tiếng anh hơn khi được học chương trình phù hợp với năng lực và có cơ hội tham gia học tập trong môi trường năng động-kích thích khả năng tư duy và rèn luyện tính tự tin thông qua các hoạt động ngoại khóa và thực hành trong mỗi buổi học.
TIẾNG ANH CĂN BẢN: đối tượng 6 -7 tuổi
* Tập làm quen chữ cái tiếng Anh;
* Làm quen những con số 1-20 bằng tiếng Anh;
* Tập đọc từ vựng tương ứng theo chữ cái;
* Làm quen với phát âm chuẩn tiếng Anh;
* Làm quen các khẩu lệnh tiếng Anh cơ bản trong lớp học
TIẾNG ANH THIẾU NHI: đối tượng 7-8 tuổi
* Đọc và nhớ 26 chữ cái tiếng Anh;
* Đọc và thuộc từ vựng tương ứng theo từng chữ cái
* Đọc và thuộc những con số 1-20 bằng tiếng Anh;
* Luyện phát âm chuẩn tiếng Anh
* Làm quen từ vựng tiếng Anh theo những chủ đề cơ bản
* Phân biệt và sử dụng các câu có động từ BE, CAN, HAVE GOT, HAVE, LIKE, LET’S.
* Câu với đại từ và tính từ sở hữu;
* Câu với This, These
* Từ để hỏi: WHAT, WHERE
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603