Kết Quả Thi SPK 2A_Tue & Thu

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA 2A Start date: May 23, 2017 End date: July 13, 2017
Leading Teacher: Ms Thu Thao Time shift: 5 Tues & Thurs
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Đăng Khôi             6.50              7.20                6.20                7.00              26.90
2 Nguyễn Ngọc Lan Anh             8.50              8.40                8.80                9.00              34.70
3 Quách Minh Hoàng             8.50              7.60                8.00                8.50              32.60
4 Đinh Trần Hạo Nam             9.00              8.80                8.80                9.00              35.60
5 Nguyễn Trọng Nguyên             8.50              8.20                9.40                8.50              34.60
6 Nguyễn Tường Lam             8.00               7.40                8.20                8.50              32.10
7 Phan Thị Hải Yến             9.00              8.00                9.20                8.50              34.70
8 Hồ Đức Hùng             9.50              8.00                8.80                9.00              35.30
9 Huỳnh Đỗ Bảo Thy             9.00              9.00                9.40                9.00              36.40  Giấy khen
10 Mai Vân Xuân Hiền             8.50              9.60                9.80                8.30              36.20  Giấy khen
11 Nguyễn Trọng Hiếu             8.00              7.60                8.40                8.50              32.50
12 Lê Xuân Mai             8.00              8.60                9.00                8.50              34.10
13 Trần Văn Phương Vy             9.00              8.80                9.60                9.00              36.40  Giấy khen
14 Lại Thế Anh             8.50              8.00                8.40                8.50              33.40
15 Nguyễn Ngọc Anh             7.50              7.80                7.00                8.00              30.30
16 Nguyễn Ngọc Hoài Thương  Absent                  –                    –                   –                    –
17 Đinh Quang Khải  Absent                  –                    –                   –                    –
18 Nguyễn Quỳnh Anh             8.50              7.80                8.00                7.50              31.80
Leader Teacher  Director
Hoang Thi Thu Thao  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603