Kết Quả Học Tập Lớp Study Result (STA – Sat & Sun) -Shift 4

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: STA Start date: June 03, 2017 End date: July 23th, 2017
Leading Teacher: Ms. Mai Time shift: 4 Sat & Sun
No. Full name  Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Lan Chi              8.25             10.00                 8.40                  8.50                35.15
2 Trần Nguyễn Khánh Thy              8.50             10.00               10.00                  8.75                37.25  Giấy khen + 50.000 VNĐ
3 Phạm Quỳnh Anh              8.50             10.00                 7.60                  8.75                34.85
4 Ngô Ngọc Trai              9.25               9.00               10.00                  8.50                36.75  Giấy khen
5 Đào Thụy Mai Hương              8.25             10.00                 9.40                  8.20                35.85
6 Lê Nguyễn Hoàng Linh              8.25             10.00                 9.60                  8.75                36.60  Giấy khen
7 Nguyễn Văn Huy              7.50               7.00                 6.30                  7.50                28.30
8 Đinh Minh Hoàng              8.25               9.00                 8.60                  8.25                34.10
9 Nguyễn Ngọc Mai Hân              8.25             10.00                 7.80                  8.50                34.55
10 Nguyễn Thi Thanh Ngân              8.50             10.00                 6.20                  8.00                32.70
11 Lê Đình Thắng              7.50               7.00                 5.50                  7.50                27.50
12 Nguyễn Thị Thùy Dương              8.50               8.50               10.00                  8.50                35.50
13 Trần Ngọc Sỹ              8.25               8.00                 6.20                  8.00                30.45
14 Phạm Đình Vũ              7.50               9.00                 8.70                  7.75                32.95
15 Nguyễn Duy Cường              7.50             10.00                 7.60                  7.50                32.60
16 Dương Khải Trường Giang              8.00               9.50                 8.00                  8.25                33.75
17 Đỗ Nghiêm Hoàng Yến              8.50             10.00                 9.60                  8.75                36.85  Giấy khen
18 Đoàn Ngọc Thanh Huyền              7.75             10.00               10.00                  8.75                36.50  Giấy khen
19 Phạm Trúc Quỳnh              9.00             10.00                 9.20                  8.85                37.05  Giấy khen + 50.000 VNĐ
20 Phạm Quốc Huy              8.50               7.50                 6.00                  7.50                29.50
Leading Teacher Director
Tran Thi Tuyet Mai Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603