Kết Quả Học Tập Lớp Study Result (FA6C-Sat&Sun)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (0251)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA6C Start date: June 03, 2017 End date: July 23, 2017
Leading Teacher: Ms. Mai Time shift: 5 – Sat & Sun
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Hà Ngọc Thiên Ý           8.75            8.80             8.65                 9.00            35.20
2 Hoàng Thùy Linh           9.00            9.60             9.25                 9.25            37.10  Giấy khen + 50.000 VNĐ
3 Đặng Thị Hà Giang           8.00            6.80             8.25                 8.50            31.55
4 Vương Thế Anh           8.25            7.60             5.85                 8.30            30.00
5 Vũ Văn Duy           8.50            9.20             6.00                 8.25            31.95
6 Nguyễn Ngọc Minh Anh           7.75            7.20             5.70                 8.35            29.00
7 Đỗ Huỳnh Mai Anh           8.25            7.20             8.45                 8.50            32.40
8 Nguyễn Hoàng Minh Triết           8.75            8.80             8.90                 8.75            35.20
9 Phạm Đức Minh           9.00            9.60             9.65                 9.00            37.25  Giấy khen + 50.000 VNĐ
10 Nguyễn Hải Nam           8.25            8.80             8.35                 8.50            33.90
11 Nguyễn Phương Linh           8.50            6.00             6.15                 8.50            29.15
12 Lê Xuân Thắng           8.35            8.80             9.30                 8.75            35.20
13 Hà Nguyễn Tiến Đạt           8.40            7.20             7.70                 8.50            31.80
14 Trần Ngọc Lam           8.75            9.60             9.35                 8.75            36.45  Giấy khen
15 Nguyễn Hoàng Tấn Lực           8.50            7.60             7.20                 8.50            31.80
16 Phan Hưng Lợi           8.25            8.80             7.80                 8.25            33.10
17 Trần Đức Bảo           8.75            9.80             8.50                 8.75            35.80
18 Hoàng Gia Bảo           9.00          10.00             9.75                 8.00            36.75  Giấy khen
Leading Teacher Director
Tran Thi Tuyet Mai Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603