Kết Quả Học Tập Lớp Study Result (FA4B – Mon & Wed) -Shift 6

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA4B Start date: May 31, 2017 End date: July 24th, 2017
Leading Teacher: Ms. Mai Time shift: 6 Sat & Sun
No. Full name  Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Minh Triết               8.25               7.80               7.30                  8.50              31.85
2 Lại Nguyễn Hoàng Lan               8.50               8.20               8.00                  8.75              33.45
3 Lại Nguyễn Bảo Lan               8.50               9.60               7.80                  8.75              34.65
4 Nguyễn Phạm Vân Nhi               7.50               6.80               6.10                  8.00              28.40
5 Dương Trọng Bảo               8.00               7.60               6.70                  8.25              30.55
6 Lương Hồ Anh Hoàng               8.50               8.40               7.10                  8.25              32.25
7 Võ Nguyễn Kha Thy               8.00               6.40               5.90                  8.00              28.30
8 Lê Đức Nguyên               8.50               8.00               5.00                  8.50              30.00
9 Hồ Ngọc Hiền               8.75               9.20               7.20                  8.50              33.65
10 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh               8.25               6.60               6.10                  8.50              29.45
11 Vũ Nhã Khuyên               8.35               9.00               7.40                  8.75              33.50
Leading Teacher Director
Tran Thi Tuyet Mai Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603