Kết Quả Học Tập Lớp Study Result (FA2A – Sat & Sun) -Shift 2

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA2A Start date: May 14th, 2017 End date: July 08th, 2017
Leading Teacher: Ms. Mai Time shift: (09:30 – 11:10) Sat & Sun
No. Full name  Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Trần Ngọc Linh Phương                8.85             9.60               8.00                9.00                35.45
2 Nguyễn Đạt Phong Nam                9.00             9.60               9.60                9.00                37.20  Giấy khen + 50.000 VNĐ
3 Lý Hoàng Quốc Đạt                8.50           10.00               7.40                8.50                34.40
4 Trần Thảo Nguyên                8.85             9.40               7.40                8.75                34.40
5 Lê Đức Anh                8.75             9.60               9.60                8.75                36.70  Giấy khen
6 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc                9.00             9.60               9.60                9.00                37.20  Giấy khen + 50.000 VNĐ
7 Lương Vĩnh Đạt                8.00             8.40               7.60                8.00                32.00
8 Phan Nguyễn Tấn Đạt                8.00             9.00               7.00                8.00                32.00
9 Đặng Phương Thúy                8.25             7.20               6.40                8.25                30.10
10 Trần Thanh Tuấn                8.00             8.20               6.00                8.00                30.20
11 Trương Ng Phúc Nguyên                8.25             9.00               7.20                8.00                32.45
12
13
Leading Teacher Director
Tran Thi Tuyet Mai Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603