Kết Quả Học Tập Lớp Review KET (7h-3+5)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: RC-KET Start date: May 05, 2017 End date: June 29,2017
Leading Teacher: Ms. Ngan Time shift: 19.00 – 20.40 Tues & Thus
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Mai Bích Ngọc 6.80 6.00 5.18 7.50 25.48
2 Phạm Kim Quy 7.70 6.80 6.98 8.50 29.98
3 Phan Minh Thư 5.50 5.00 5.00 7.50 23.00
4 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 7.50 5.60 6.04 8.00 27.14
5 Thân Trí Hiếu 8.00 7.60 7.40 8.00 31.00
6 Lê Thị Huyền Trang 8.80 8.80 8.54 8.50 34.64
7 Trần Huỳnh Thanh Phong 6.00 6.40 6.45 8.00 26.85
8 Lê Thị Hồng Thắm 8.50 6.80 8.04 8.50 31.84
9 Cao Thị Thúy Nga 5.50 5.00 5.00 7.00 22.50
10 Nguyễn Trương Bảo Nhi 5.00 5.00 5.00 7.00 22.00
Leading teacher Director
Nguyen Thi Kim Ngan Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603