Kết Quả Học Tập Lớp RC-S(3&5)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: RC-S Start date: May 23, 2017 End date:  July 13, 2017
Leading Teacher: Ms Hà Time shift: 5(Tue & Thu)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Dương Trần Tú Anh                 6.50               8.50                6.00                   7.00                    28.00
2 Đồng Văn Vinh                 6.50               8.00                6.80                   7.00                    28.30
3 Nguyễn Bảo Tín               10.00             10.00                9.60                   8.00                    37.60  Giấy khen + 50.000 VNĐ
4 Nguyễn Ngọc Đông Phương                 7.50               9.50                6.00                   8.00                    31.00
5 Dương Vũ Minh Khánh                 8.50             10.00                8.00                   8.00                    34.50
6 Phạm Hồng Tố Như                 7.50             10.00                8.00                   8.00                    33.50
7 Phạm Mạnh Đức                 9.00               9.50                8.00                   7.00                    33.50
8 Trần Nguyễn Duy Minh                 8.00               9.00                7.80                   7.00                    31.80
9 Trần Trung Thành                 7.00               8.00                6.50                   7.00                    28.50
Leading Teacher  Director
Nguyen Thi Thu Ha  Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603