Kết Quả Học Tập Lớp RC- 3& 5

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
class code: FA 3A Start date: May 16, 2017 End Date: July 06 , 2017
Leading Teacher: Mr vu Time shift: 6 (Tue & Thur)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy              9.00              8.50                 8.50                 9.00              35.00
2 Nguyễn Thị Mai Trăm              8.00              7.60                 8.60                 9.00              33.20
3 Phan Việt Quốc              8.50              7.00                 9.00                 8.50              33.00
4 Vũ Thị Như Quỳnh              8.00              6.50                 8.50                 9.00              32.00
5 Nguyễn Đức Anh              7.50              7.00                 7.00                 8.50              30.00
6 Nguyễn Bảo Ngọc              8.50              9.00                 9.00                 9.00              35.50
7 Nguyễn Thành Đạt              7.50              8.00                 6.00                 9.00              30.50
8 Nguyễn Văn Tuấn Anh              7.50              6.00                 5.00                 8.50              27.00
9 Nguyễn Ngọc Phát              7.00              5.00                 6.00                 8.50              26.50
10 Võ Phạm Bảo Châu              8.00              6.00                 7.00                 9.00              30.00
11 Nguyễn Phương Anh              6.50              5.00                 6.50                 8.50              26.50
Leading Teacher  Director
Bui Quang Vu  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603