Kết Quả Học Tập Lớp Pet 3D- 3,5 Thứ 7+CN

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: Pet 3D End date: July 08, 2014
Leading Teacher: Ms.Trần Thuỷ Time shift:  5 (Sat & Sun)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Hoàng Hùynh Minh Quý                8.00                 7.20                8.00                9.00                32.20
2 Nguyển Thị Hồng Anh              Absent              Absent             Absent                6.00
3 Nguyễn Vũ Mẫn                6.80                 5.00                7.20                9.00                28.00
4 Lê Minh Hậu                8.60                 7.20                8.60                9.50                33.90
5 Phạm Gia Huy                7.00  Absent  Absent                8.00
6 Nguyễn Minh Cường                6.80  Absent  Absent                8.00
7 Phan Văn Anh Tuấn                5.75                 5.00                6.00                8.75                25.50
8 Nguyễn Ngọc Anh Thư                7.50                 6.00                6.00                8.75                28.25
9 Lê Quang Vinh                7.50  Absent  Absent                8.00
10 Vũ Hồng Phi                7.75                 5.00                7.80                9.00                29.55
11 Trần H Ngọc Thương                5.25  Absent  Absent                8.00
12 Võ Hồng Quân                6.50                 5.00                6.40                8.00                25.90
Leading Teacher Director
Tran Thi Thuy Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603