Kết Quả Học Tập Lớp MORE3D (7&CN)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: KET 3D Start date: May 14, 2017 End date: July  08, 2017
Leading Teacher: Ms Hà Time shift: T7&CN
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 VŨ NG PHƯƠNG ANH  Absent                   8.00
2 BÙI PHẠM THÁI BẢO                 7.20               7.50                6.00                   8.00                    28.70
3 LÊ NG HƯƠNG GIANG                 7.50               8.60                7.00                   8.00                    31.10
4 LÊ THANH HUỆ                 7.50  Absent                   8.00
5 PHẠM KIM NGÂN                 8.50               8.10                6.30                   8.00                    30.90
6 NGUYỄN MINH THƯ                 8.30               6.60                5.20                   8.00                    28.10
7 PHẠM DIỄM QUỲNH                 7.00  Absent                   8.00
8 TRẦN QUỲNH GIA AN                 7.80               8.30                5.60                   8.00                    29.70
9 PHÙNG QUANG HUY                 6.00               8.10                6.00                   8.00                    28.10
10 TRẦN TRUNG HIẾU                 8.00               8.10                6.00                   8.00                    30.10
11 VI THỊ CHÂM ANH  Absent                   8.00
12 HOÀNG GIA KIỆT                 6.80               5.30                5.70                   8.00                    25.80
13 TRẦN NGỌC PHƯƠNG KHANH  Absent               8.30                5.70                   8.00                    22.00
14 NGUYỄN ĐẶNG HOÀI PHONG                 7.30               6.60                6.00                   8.00                    27.90
Leading Teacher  Director
Nguyen Thi Thu Ha  Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603