Kết Quả Học Tập Lớp MORE2A( 3&5)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: KET 2A Start date: MAY 23, 2017 End date:
Leading Teacher: Ms Hà Time shift: 6 (Tue & Thu)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 TÔ NGUYỄN TRANG THANH 6.50 8.00 5.00 8.50 28.00
2 HOÀNG NGỌC VY THẢO 8.50 10.00 9.50 9.00 37.00  Giấy khen + 50.000 VNĐ
3 ĐOÀN THỊ DIỆU HUYỀN 6.50 8.20 4.50 9.00 28.20
4 TRẦN THỊ MINH HẮNG 8.50 10.00 8.00 8.50 35.00
5 NGUYỄN HẢI YẾN 5.50 8.20 4.50 7.00 25.20
6 NGUYỄN MAI THOẠI MINH 7.50 8.40 5.50 8.50 29.90
7 VÕ HOÀNG GIA NGHI 8.30 9.80 9.00 8.50 35.60
8 VÕ HOÀNG 8.00 9.00 7.00 8.50 32.50
10 NGUYỄN GIA HÂN 6.00 9.60 5.20 8.00 28.80
11 BÙI NGỌC HẠ NHI 5.50 7.20 5.00 7.00 24.70
12 ĐỖ NGỌC UYÊN VI 8.50 10.00 9.50 8.50 36.50  Giấy khen
13 PHAN LÊ TRƯỜNG AN 7.50 10.00 9.20 8.50 35.20
14 NGUYỄN NGỌC DUNG 8.00 9.60 7.00 8.50 33.10
15 HOÀNG HUY PHONG 5.00 8.80 4.00 7.00 24.80
16 NGUYEN ĐỨC TIẾN 5.00 7.40 4.80 7.00 24.20
17 ĐỖ XUÂN HUY 8.50 10.00 7.70 8.00 34.20
18 ĐỖ NGUYỄN XUÂN MAI 7.00 9.50 5.00 8.50 30.00
Leading Teacher  Director
Nguyen Thi Thu Ha  Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603