Kết Quả Học Tập Lớp MORE 2A T7+CN (6h30)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 098.822.337 – 0915.056.611

Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ

(Kết quả học tập)
Class code:  KET 2A Start date: May 28,2017 End date: July 22,17
Leading Teacher: Ms. Ngan Time shift: Tues & Thus
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Hoàng Anh 5.50 5.50 5.86 7.00 23.86
2 Nguyễn Tiến Toàn 6.00 5.50 5.69 7.50 24.69
3 Đặng Nam Anh 8.00 7.50 8.41 8.50 32.41
4 Phạm Thu Thảo 8.00 6.50 7.96 8.50 30.96
5 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 7.50 6.00 7.49 8.00 28.99
6 Đào Gia Huy 7.00 5.50 6.49 8.00 26.99
7 Lê Nguyễn Thanh Nguyên 5.50 Absent
8 Nguyễn Phương Thảo 8.50 6.00 7.65 8.50 30.65
9 Mai Nhược Pháp 8.50 7.00 8.86 8.50 32.86
10 Phan Bá Nhật Hoàng 8.00 7.00 8.40 8.50 31.90
11 Nguyễn Đình Thắng 8.00 7.00 8.55 8.50 32.05
12 Nguyễn Lan Anh 6.50 4.50 6.32 6.00 23.32
13 Vi Thị Khâm Anh 6.00 5.00 5.43 6.00 22.43
Leading teacher Director
Nguyen Thi Kim Ngan Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603