Kết Quả Học Tập Lớp kid1C- 3+5

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 098.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: Kid1C Start date:May 11,2017 End date: July 04, 2017
Leading Teacher: Ms.Trần Thuỷ Time shift: 5 (Tue & Thu) 18:30 Tue& Thu)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Minh Trí              7.70              7.20              7.30              9.00               31.20
2 Nguyễn Võ Anh Quân              8.50              7.40              8.20              9.30               33.40
3 Mai Quốc Thắng              9.00              8.20              7.80              9.20               34.20
4 Phan Minh Ngọc              6.50  Absent  Absent              8.00
5 Hoàng Trần Yến Nhi              7.80              8.00              8.00              9.20               33.00
6 Phan Hoàng Minh              7.50              8.30              6.80              9.20               31.80
7 Trần Hữu Hào              6.00  Absent  Absent              7.50
8 Nguyễn Hoàng Nhân              9.30              8.90              9.50              9.20               36.90  Giấy khen
9 Đồng Thị Thùy Dương              8.00              7.40              9.50              9.00               33.90
10 Thái Bùi Bích Ngân              8.50              8.80              9.30              9.20               35.80
11 Phạm Như Ý  Absent  Absent  Absent              6.00
12 Huỳnh Nguyễn Anh Thư              7.00              8.10              6.80              9.20               31.10
13 Hoồ Hữu Hạnh 7.30 6.30 6.50 9.00               29.15
14 Đỗ Minh Nhật 8.50 8.00 9.00 9.20               35.00
15 Nguyễn Hoàng Yến 7.00 7.20 7.00 8.50               29.70
16 Nguyễn Trúc Thanh Vân 7.50 8.60 6.80 9.00               31.90
17
18
19
Leading Teacher Director
Trần Thị Thuỷ Nguyễn Thị Thương M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603