Kết Quả Học Tập Lớp FAF 4 (7h_2+4)_2

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA 4B Start date: May 31,2017 End date:   July 19,2017
Leading Teacher: Ms. Ngan Time shift: Mon & Wed
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Phạm Quốc Bảo Absent
2 Nguyễn Hoàng Ái Nhi 8.50 9.20 7.50 8.90 34.10
3 Lương Ngọc Vân Anh 8.30 9.20 6.50 8.90 32.90
4 Nguyễn Thành Danh Đạt 8.50 10.00 8.13 8.80 35.43
5 Nguyễn Văn Gia Huy 8.00 9.60 7.50 8.50 33.60
6 Bùi Hoàng Phúc 8.70 9.60 9.07 8.70 36.07  Giấy khen
7 Nguyễn Đức Hòa 8.90 10.00 8.78 8.70 36.38  Giấy khen
8 Nguyễn Đức Nhã 8.70 9.60 9.03 8.70 36.03  Giấy khen
9 Phạm Y Lâm 8.50 8.80 7.13 8.70 33.13
10 Hoàng Tiến Minh 7.80 8.00 6.70 8.90 31.40
11 Nguyễn Thế Quân 7.70 8.00 5.04 8.50 29.24
12 Võ Nguyễn Quang Khôi 8.00 7.20 5.93 8.60 29.73
Leading teacher Director
Nguyen Thi Kim Ngan Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603