Kết Quả Học Tập Lớp FAF 1 (2+4)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA1C Start date: May, 17, 2017 End date: July 10, 2017
Leading Teacher: Ms. Ngan Time shift: 5 ( Mon & Wed)
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Võ Quỳnh Hoa 7.50 9.00 6.40 8.50 31.40
2 Đặng Việt Anh 6.30 5.80 6.90 7.70 26.70
3 Nguyễn Hoàng Bách 7.70 8.20 7.60 8.50 32.00
4 Trương Minh Khang 7.00 6.00 5.70 8.00 26.70
5 Phan Hải Đăng 7.00 5.30 7.80 8.00 28.10
6 Võ Hoàng Bảo Châu 6.60 5.00 5.00 7.70 24.30
7 Nguyễn Hoàng Khang 6.00 5.00 5.00 7.40 23.40
8 Huỳnh Lợi 8.00 9.00 9.30 8.50 34.80
9 Lê Hoàng Khánh Linh 6.50 4.70 7.60 8.50 27.30
10 Lê Bá Thành 6.50 5.90 7.20 7.70 27.30
11 Hoàng Long 8.00 8.50 9.20 8.50 34.20
12 Trịnh Ngọc Ý Như Absent
13 Nguyễn Thị Yến Nhi 8.50 9.70 8.90 9.00 36.10  Giấy khen
14 Phạm Duy Minh 8.00 9.10 6.90 8.50 32.50
Leading teacher Director
Nguyen Thi Kim Ngan Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603