Kết Quả Học Tập Lớp FA3B (7&CN)

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (0251)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
Class code: FA3B Start date: May, 28, 2017 End date: July 22, 2017
Leading Teacher: Ms Thu Hà Time shift: 3 Sat & Sun
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Đăng Doanh 8.50 7.20 7.00 8.50             31.20
3 Tô Thị Ngọc Lan 7.00 7.20 7.60 8.00             29.80
4 Hoàng Quốc Đăng 8.00 7.20 7.80 8.50             31.50
5 Lê Quỳnh Như 7.50 5.50 6.00 8.00             27.00
6 Thái Mỹ Quyên 7.50 5.60 8.00 8.00             29.10
7 Trịnh Gia Hân 7.00 6.40 6.50 8.00             27.90
8 Trần Thị Thanh Xuân 8.00 6.00 8.00 8.00             30.00
9 Lê Bá Minh Đức                    –  Absent
10 Trần Đình Tú                    –  Absent
Leading Teacher  Director
Nguyễn Thị Thu Hà  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603