Kết Quả Học Tập Lớp FA2D- 7 & CN

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA 2D Start date: May 14, 2017 End date:  July 08, 2017
Leading Teacher: Mr Vũ Time shift: Sat & Sun
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Phan Việt Anh             9.00              9.00                9.00               9.00              36.00  Giấy khen
2 Nguyễn Tiến Dũng             7.50              8.00                5.50               9.00              30.00
3 Lê Nguyễn Diệu Hiền             8.50              6.00                7.50               9.00              31.00
4 Đặng Khánh Ngọc             7.00              8.50                6.50               8.50              30.50
5 Nguyễn Thúy Huyền             7.00              8.00                8.50               9.00              32.50
6 Hoàng Thị Thu Hiền             7.00              9.00                6.50               9.00              31.50
7 Phan Hoàng Nam             8.00              6.00                7.50               9.00              30.50
8 Nguyễn Tống Kha Ly             8.50              8.00                7.00               9.00              32.50
9 Nguyễn Đức Bảo             8.50              6.60                5.00               8.50              28.60
10 Phạm Nguyễn Anh Tuấn             7.00              6.50                7.50               8.50              29.50
11 Nguyễn Thu Thảo             9.00            10.00                9.50               8.50              37.00  Giấy khen + 50.000 VNĐ
12 Ngô Văn Sơn             7.50              5.00                5.00               8.50              26.00
13 Nguyễn Thị Thảo Vy             8.00              7.60                8.00               8.50              32.10
14 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm             7.00              6.00                6.00               8.50              27.50
15 Phan Hải Anh             9.00              8.50                8.50               9.00              35.00
16 Hoàng Minh Trí             8.00              8.00                8.50               8.50              33.00
                   –
Leading Teacher  Director
Bui Quang Vu  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603