Kết Quả Học Tập Lớp FA2A

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, p. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA2A Start date: May 10, 2017 End date: July 03, 2017
Leading Teacher: Ms. Trần Thảo Time shift: (17:20 – 19:00) Mon& Wed
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nhin Minh Hải           7.00           8.60            7.40              8.00           31.00
2 Trần Quỳnh Thùy An           8.00           8.00            7.20              9.00           32.20
3 Trần Thảo Hiền           7.50           8.60            5.60              9.00           30.70
4 Lê Ngọc Mỹ Duyên           8.00           5.20            5.80              9.00           28.00
5 Trần Hà Như           7.50           9.20            7.40              8.00           32.10
6 Nguyễn Đan Thanh           7.00           8.00            7.40              8.00           30.40
7 Dương Nguyễn Bảo Như           8.50           8.00            8.00              9.00           33.50
8 Nguyễn Thị Ngọc Anh           8.00           8.40            6.00              8.50           30.90
9 Võ Ngọc Khôi           8.00           4.80            3.40              8.00           24.20
10 Đàm Phương Nhi           6.50           9.20            5.00              8.50           29.20
11 Trương Quỳnh Anh           7.00           5.40            6.80              8.00           27.20
12 Mai Thành Danh           6.50  vắng thi  vắng thi              8.00           14.50
13 Phan Thanh Tùng           9.00           8.60            8.80              8.50           34.90
14 Trần Nhật  Anh Khôi           7.50           8.00            8.00              9.00           32.50
15 Phạm Minh Trung           7.00           9.00            6.00              8.00           30.00
16 Võ  Hoài Dũng           7.00           6.40            7.60              8.00           29.00
17 Phan Nguyễn Quỳnh Anh           7.00           8.80            5.60              8.00           29.40
Leading teacher Director
Trần Thị Thảo Nguyen Thi Thuong M.A
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603