Kết Quả Học Tập Lớp F3B_5_Mon& Wed

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 0908.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA3B Start date: May 08, 2017 End date: June 28, 2017
Leading Teacher: Ms Thu Thao Time shift: 5 Mon & Wed
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Nguyễn Hương Giang             7.00              6.20                   5.80                7.50              26.50
2 Đỗ Hà Bảo Châu             9.00              9.60                   8.20                8.50              35.30
3 Đặng Trần Thúy Vy             9.00              8.40                   7.20                8.50              33.10
4 Nguyễn Hoàng Bảo Châu             9.00              9.20                   8.80                9.00              36.00 Giấy khen
5 Trần Trung Nghĩa             7.50              6.40                   6.80                8.00              28.70
6 Nguyễn Hồ Minh Khôi             8.00               8.20                   7.00                8.00              31.20
7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh             7.50              7.20                   7.40                7.50              29.60
8 Nguyễn Thị Thảo Trâm             7.00              5.60                   7.00                7.50              27.10
9 Trần Thị Yến Vy             8.00              6.00                   7.80                8.00              29.80
10 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh             8.50              7.80                   7.60                8.00              31.90
11 Nguyễn Quang Gia Phát             7.50              5.00                   6.20                8.00              26.70
12 Đỗ Vân Anh             7.50              6.00                   6.40                8.00              27.90
13 Nguyễn Ngọc Ái Nhi             8.50              8.60                   6.80                8.00              31.90
14 Trần Hoàn Ngọc Ngân             9.00              8.80                   8.00                7.50              33.30
15 Mai Thanh Tùng             9.00              8.60                   8.80                9.00              35.40
16 Nhin Bảo Nhi             9.00              9.40                   7.40                9.00              34.80
17 Nguyễn Khánh Ly             7.50              5.50                   6.00                8.00              27.00
Leader Teacher  Director
Hoang Thi Thu Thao  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603