Tiếng anh trẻ em mẫu giáo
Khóa học tiếng Anh cho trẻ em mầm non Pre Starters theo khung tham chiếu của Young Learners Cambridge tương đương với chương trình tiếng Anh dành cho học sinh Mẫu giáo ( 3, 4, 5 tuổi ). Tham khảo bài học mẫu MIỄN PHÍ: Unit 3: Hello