Khóa học RC-S là khóa ôn luyện cấp độ tiếng Anh đầu tiên cho thiếu nhi: Cambridge Starters. Khóa học được thiết kế với sự kết hợp với tài liệu ôn luyện Starters của Đại Học Cambridge về cấu trúc và nội dung, những Video tương tác sinh động với các đề tài gần gũi trong cuộc sống hằng ngày mà các em đã học ở các khóa trước.

Khóa học gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các bé củng cố 4 kỹ năng của tiếng Anh ở cấp độ StartersNghe – Nói – Đọc – Viết. Sau khóa học này, các em hoàn toàn có khả năng tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Starters của Đại học Cambridge. Các bài ôn tập được chia theo kỹ năng giúp các em ôn luyện được dễ dàng và liền mạch.

 Review 1. Reading and Writing: Ở phần này, các em được ôn luyện từ vựng, đọc và viết thông qua nhiều bài thực hành theo cấu trúc của bài thi Starters. Các em cũng được xem những video tương tác để nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Review 2. Listening: Ở phần này, các em được ôn luyện kỹ năng nghe dựa theo cấu trúc của bài thi nghe ở cấp độ Starters. Các em cũng được xem những video thi mẫu để thực hành thực tế và hiệu quả hơn.

Review 3. Speaking: Ở phần này, các em được cung cấp những hình ảnh màu sắc để luyện tập cho phần Nói ở cấp độ Starters. Các em cũng được xem những video thi mẫu để thực hành thực tế và hiệu quả hơn.

1. Cấu trúc đề thi Cambridge English Starters

Đề thi starter gồm 3 phần, kiểm tra đủ 3 kỹ năng

Phần 1: Nghe (Listening)

Phần 2: Đọc và viết (Reading and Writing)

Phần 3: Nói (Speaking)

2. Cách tính điểm đề thi Starters

Kết quả của bài thi Starters được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên (hình khiên là logo của Cambridge). Số lượng tối đa cho mỗi kỹ năng là 5 khiên. Để vượt qua được kỳ thi Starters thí sinh cần đạt từ 10 khiên trở lên bao gồm cả 3 kỹ năng và mỗi kỹ năng không được dưới 2 khiên.

LUYỆN TẬP: