CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2020

THỂ LỆ CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2020

I. TÊN GỌI VÀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI

  1. Tên gọi: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2020
  2. Tên tiếng Anh: “English Speaking Contest 2020”
  3. Chủ đề chung của cuộc thi:

– MY FAVOURITE TEACHER

– MY FAVOURITE SUBJECT

– MY FAVOURITE JOB IN THE FUTURE

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  1. Đối tượng dự thi: Học viên EAA đến từ các cấp độ Starters ,Movers, Flyers, KET, PET, IELTS.
  2. Điều kiện dự thi: Tất cả các thí sinh dự thi phải đủ năng lực tiếng Anh qua các vòng sơ tuyển (Tham gia thi tại lớp)

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH CHO CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH DỰ THI

1. Nội dung:

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng thi: vòng sơ khảo (Qualifying round), bán kêt (semi- final round) và vòng chung kết (Final round).

a. Vòng sơ khảo (Qualifying round): thuyết trình tại lớp Thí sinh chọn 1 đề tài trong 3 đề tài do BTC công bố, chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình về chủ đề đã chọn.

b. Vòng bán kết (semi- final round): Những thí sinh có kết quả tốt nhất của từng lớp sẽ tham gia thi bán kết cùng với những thí sinh cùng cấp độ của các lớp khác. Vòng bán kết diễn ra tại khuôn viên Âu Úc Mỹ vào ngày 13/11/20 (Thứ 6) từ 17.45- 19.00.

c. Vòng chung kết (Final Round):Thí sinh thể hiện phần thi xuất sắc nhất của từng cấp độ STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, IELTS sẽ tham gia VÒNG CHUNG KẾT trong đêm 20/11/2020 (Thứ 6) diễn ra Câu lạc Bộ Phước Lộc Thọ, theo tiêu chí của từng cấp độ.

2. Quy định đối với từng vòng thi và phần thi:

2.1. Tiêu chí và thang điểm:

2.1.1. Vòng sơ khảo và bán kết: tổng điểm thuyết trình là 100, bao gồm:

– Grammar and Vocabulary (25): Thí sinh tự tin sử dụng từ vựng và câu theo cấp độ đã học, tạo ra một bài nói có tính liên kết và thuyết phục.

– Pronunciation (25): Phát âm đúng từ, đúng âm nhấn, đúng ngữ điệu của câu.

– Interaction (25): Tự tin dùng các kỹ năng tương tác khi trình bày đề tài.

– Idea and content (25): Điểm đánh giá tổng thể ý tưởng và nội dung toàn bài thi.

2.1.2. Vòng chung kết: tổng điểm thuyết trình là 150, bao gồm:

– Tổng điểm trung bình của bài thuyết trình (prepared speech) trên thang điểm 100

Lượt like và chia sẽ video cao nhất được đăng tải trên trang facebook của Trung tâm thang điểm 30.

– Điểm trả lời câu hỏi (Q&A) từ BGK trên thang điềm 20.

2.2. Thời gian thi Chung kết: 20/11/2020

EAA- OPEN TO THE WORLD

Contact Me on Zalo
0251.3.837.603