Kết Quả Học Tập Lớp F3B_6_Mon& Wed

NGOẠI NGỮ ÂU ÚC MỸ
Số 1, Lô A6, Khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: (061)3.837.603  – Mobile: 098.822.337 – 0915.056.611
Email: nnauucmy.edu@gmail.com – Facebook: Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
STUDY RESULT
(Kết quả học tập)
Class code: FA3B Start date: May 08, 2017 End date: June 28, 2017
Leading Teacher: Ms Thu Thao Time shift: 6 Mon & Wed
No. Full name Speaking Listening Reading & Writing Participation Total Scholarship
1 Cao Nhã Trúc Vy             9.50              8.80                   8.00                9.00              35.30
2 Lương Hồ Hoàng Anh             8.00              6.00                   7.40                8.00              29.40
3 Đỗ Lê Cẩm Tú             9.50              8.80                   8.60                9.00              35.90
4 Du Tuệ Trân             9.50              9.60                   8.80                9.10              37.00 Giấy khen + Học bổng 50.000 VND
5 Nhin Minh Tuấn             9.50              8.80                   8.80                9.00              36.10 Giấy khen
6 Lê Sỹ Nguyên Hưng  Vắng thi                  –                      –                   –                    –
7 Lê Sỹ Hưng Nguyên  Vắng thi                  –                      –                   –                    –
8 Trương Thảo Nguyên             9.00              8.40                   8.60                9.00              35.00
9 Tô Gia Kiệt             7.50              6.00                   8.00                8.00              29.50
10 Võ Thành Nhân             8.00              7.80                   8.20                8.00              32.00
11 Nguyễn Chi Bảo             7.50              6.60                   6.80                7.00              27.90
12 Nguyễn Vũ Anh             8.00              7.60                   8.60                8.50              32.70
13 Nguyễn Khắc Việt Anh             9.00              8.60                   8.40                9.00              35.00
14 Dương Vũ Hà Vy             8.00              7.40                   8.20                8.00              31.60
15 Nguyễn Đình Lộc             7.00              7.20                   7.80                8.00              30.00
16 Nguyễn Thị Thiện Mỹ             9.50              9.60                   8.00                8.50              35.60
17 Nguyễn Trần Minh Quân             7.00              6.20                   7.00                8.00              28.20
18 Nguyễn Ngọc Gia Hân             7.50              6.00                   7.80                8.00              29.30
19 Nguyễn Thị Thanh Trúc             9.50              8.80                   8.70                9.00              36.00 Giấy khen
Leader Teacher  Director
Hoang Thi Thu Thao  Nguyen Thi Thuong MA
Contact Me on Zalo
0251.3.837.603